נתונים

ישנם מרכיבים שונים של הטיות ותת-ייצוג של נשים בתקשורת; נתייחס כאן לשניים מהם: תת ייצוג כמרואיינות וכדמויות על המרקע, ותת ייצוג במקצוע העיתונות עצמו. 

הטיות ותת ייצוג של נשים כמרואיינות וכדמויות בתקשורת

מבוסס על דוח הרשות השניה, הנעדרים והנוכחים בשעת צפיית שיא, דוח מעקב, אוקט' 2013

 נשים מיוצגות באופן חסר בערוצי הטלוויזיה המסחריים השונים, גם בבחינה כמותית, של שכיחות הופעתן, אך גם בבחינה איכותית - של התפקידים אותן הן ממלאות על המרקע. נשים מופיעות פחות בהקשר של הנושאים המרכזיים המעסיקים את מהדורות החדשות, אך מופיעות יותר בתחומים של איכות חיים ונושאי היום-יום.

באשר לשכיחות ההופעה - רק 30% מהדמויות המופיעות על המסך בזמן צפיית שיא (פריים טיים) הן נשים. שכיחות ההופעה הנמוכה מתפרשת על פני רוב הסוגות המוקרנות בערוצי הטלוויזיה.

 

הטיות ותת יצוג במקצועות העיתונות

מבוסס על דוח נעמת בעריכת מירב פרץ, מידע'לה - נשים ומקצועות

בשנת 1962 רק 7% מהחברים באגודת העיתונאים היו נשים. ב1994 הגיע ל34% ובעשרים השנה שחלפו מאז עלה ל40%. מדובר בשיפור ניכר, אך תחום העיתונות עדיין מאופיין ברוב גברי, ובמיוחד בכלי התקשורת הגדולים.

גם בחינת הייצוג של נשים בתפקידים מקצועיים מלמדת על היררכיה ברורה של ייצוג נשי הולך ופוחת ככל שהתפקיד נתפס כבעל מעמד, שכר, ותגמולים גבוהים יותר.

גם בתחומי הסיקור תמונת השידורים מוטה. עיתונאיות כותבות בעיקר על נושאים המיוחסים לנשים באופן מסורתי, ובהם: צרכנות, אופנה, חינוך, רווחה ובריאות. ישנו עדיין ייצוג-חסר של נשים בתחומים כמו: כלכלה, נדל"ן, אקטואליה, צבא וביטחון, ענייני ערבים, מדע וטכנולוגיה וספורט.

בחינה של מאפייני העיתונאים המופיעים במהדורות החדשות, מעלה הבדלים בתחום המגדרי באשר לגיל. קיים פער של 14 (!) שנים בין הגיל הממוצע של גברים לבין הגיל הממוצע של נשים בקרב מגישי חדשות בטלוויזיה. רק 13% מהנשים המגישות הן בנות 45 ומעלה, לעומת רוב של 61% בקרב הגברים. נתונים אלה מדגימים היטב עד כמה נשים חשופות, יותר מגברים, לאפליה גילאית, ועד כמה הענף העיתונאי-חדשותי שותף לאפליה זו ומשמר אותה.