kerenbaryehuda

התמונה של kerenbaryehuda
עו"ד
קרן
בר יהודה
תחומי מומחיות: 
זכויות אדם
זכויות עובדים ויחסי עבודה
מגדר
משפט
ניסיון תעסוקתי / אקדמי: 

עורכת דין קרן בר יהודה עוסקת בתחום האזרחי-מסחרי, עם מומחיות בתחום הנדל"ן ותחום דיני העבודה.
בוגרת הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים משנת 1999.
שימשה בעבר כיועצת משפטית למרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית בירושלים, ועוסקת בתחום ההטרדה המינית, בין היתר בייצוג נפגעות הטרדה מינית, בהעברת סדנאות לאחראיות על הטרדה מינית במקומות עבודה ובליווי מקומות עבודה בהליכי בירור תלונות על הטרדה מינית.
כן עוסקת בתחומים נוספים הקשורים ביחסי עבודה, לרבות הסכמי העסקה, יחסי עובד-מעביד, תנאי העסקה ותביעות הכרוכות בכך.
מייצגת ונותנת שירותים משפטיים לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד התמ"ת.
חברה בועדה הארצית למעמד האשה של לשכת עורכי הדין, ומייצגת את לשכת עורכי הדין בדיונים בועדה לקידום מעמד האשה בכנסת. חברה בפורום הארצי להעצמת נשים של לשכת עורכי הדין, בפורום ארצי לדיני עבודה ובועדת בתי הדין לעבודה במחוז ירושלים של הלשכה.
nשמשת כעורכת דין מייצגת מטעם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

הפניות למאמרים: 

מאמרים מפורסמים באתר שלי bar-yehuda.com
פרסמתי מאמרים גם באתר אונלייף וכן בגליונות "עת סיוע" של האגף לסיוע משפטי.

שפות: 
עברית
אזור מגורים: 
ירושלים והסביבה
ישוב: 
ירושלים
נקודת מבט: 
תעסוקה בתחום
עורכת דין, מומחית בתחום עבודת נשים ומניעת הטרדה מינית. מייצגת את הפורום להעצמת נשים של לשכת עורכי הדין בדיוני הועדה לקידום מעמד האשה בכנסת, כמשתתפת פעילה.